ଦୂର୍ଗାଷ୍ଟମୀ

  • ଦୂର୍ଗାଷ୍ଟମୀ

    ଆଜି ର ପବିତ୍ର ଦୂର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରେ ମାଁ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ( କାଳୀ ମାତା ) ମାଁ ଦୂର୍ଗାଙ୍କ କପାଳରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ମହିଷାସୁରା ର ସହଯୋଗୀ ଚଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ରକ୍ତାବିଯା ...